Privacyverklaring

Verwerking van uw persoonlijke gegevens, de Huidpraktijk respecteert uw privacy

Welke gegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens. Hieronder vallen uw naam, contactgegevens, betaalgegevens, voorschrift, gezondheidsinformatie en onderzoeksresultaten.

Hoe gebruiken we uw persoonlijke gegevens?

Wij kunnen ze gebruiken voor uw behandeling en om onze producten onder uw aandacht te brengen.

Met wie delen wij uw persoonlijke gegevens?

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen met huisartsen, medisch specialisten en zorgverzekeraars. Wij zullen al het mogelijke doen om erop toe te zien dat uw persoonlijke gegevens beschermd worden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Lees hier onze uitgebreide privacyverklaring