Iets over de huid

Gezien vanuit medisch perspectief is de huid het grootste orgaan van de mens.

Ze vervult veelsoortige functies waardoor de huid in staat is om ons lichaam een evenwichtig bestaan te waarborgen aan variërende omgevingsomstandigheden. De huid speelt ook een belangrijke rol in de intermenselijke relaties. De eerste indruk die men van iemand krijgt is in belangrijke mate afhankelijke van zijn huid.

De huid heeft echter ook andere betekenissen.

De huid geeft ons vreugde van de aanraking. Bij aanraking voelt men ook als eerste de huid van de ander, warm koud, zacht of ruw. Maar ook soms het verdriet van het terugtrekken voor een geschonden huid. In de huid tonen we ons aan de buitenwereld en vertonen we de gaafheid of de onvolkomenheid.

Verschillende levensfasen zijn zichtbaar in de huid; de gladde babyhuid, de pukkelige puber de rimpelige ouder. Hoeveel je de huid ook ‘lift’, de huid blijft je leeftijd volgen. De huid kan je ook verraden bij psychische processen zoals bleek worden, blozen, transpireren of kippenvel krijgen. De huid kan ook de verhuller zijn van je innerlijk, de ‘olifantshuid’.

Huidskleur

De kleur van de huid kan ook invloed hebben op het verloop van jeleven, denk maar aan discriminatie.
Zichtbare huidafwijkingen/huidverkleuringen kunnen, zeker wanneer ze op opvallende plaatsen van het lichaam voorkomen, je onzeker maken. Niet alleen omdat ze kwetsende opmerkingen of ongevraagd advies kunnen uitlokken. Maar ook door de onterechte angst voor besmetting van andere mensen.
Hierdoor kun je je geisoleerd gaan voelen.

Filosofisch gezien kan de huid ook als grens worden beschouwd. Het verschil tussen elkaar, het geeft de binnen- en buitenwereld aan.

Hoewel onze praktijk geen zekerheid kan bieden voor mensen met een probleemhuid,kan onze praktijk wel een bepaalde vorm van zekerheid bieden. Door middel van huidtherapeutische technieken zijn we in staat de kwaliteit van leven te verbeteren.