Vitiligo

Vitiligo is een huidaandoening die gekenmerkt wordt door melkwitte plekken van verschillende grootte en vorm. Ze kunnen zich geleidelijk aan de rand van de plekken uitbreiden en dan vaak een donkere gekleurde rand vertonen.
De naam betekent letterlijk “gevlekt kalf”.

Tenminste 1% van de wereldbevolking heeft last van deze aandoening. Naast lichtovergevoeligheid van de witte plekken is vitiligo een belangrijk socio-psychologisch probleem. Vooroordelen, onwetendheid, taboes, gebrek aan begrip, verwarring van vitiligo met lepra of andere infectieziekten maken deze aandoening, voor de patiënt sociaal gezien, een zware last.

Vitiligo plekken vindt men vaak:

  • het bovenste gedeelte van de borst
  • rond lichaamsopeningen en drukplaatsen
  • op handen, de polsen, de ellebogen, en de voeten, knieën en enkels
  • op plaatsen van herhaald trauma
  • in lichaamsplooien (oksels en liezen ) en op slijmvliezen
  • op sterk gepigmenteerde gebieden van het lichaam vooral het gelaat en geslachtsorganen

Het verloop van de ziekte is volkomen onvoorspelbaar. Gewoonlijk wordt de huidafwijking geleidelijk erger met tussenliggende perioden van verbetering.

Oorzaak

De precieze oorzaak van vitiligo is nog onbekend. Er zijn verschillende theorieën ontwikkeld, die elkaar niet uitsluiten. Algemeen aanvaard zijn de genetische theorie, de auto-immuuntheorie, de neurogene theorie en de theorie van de melanocyten-celdestructie.

Meer informatie?

of kijk op de site van

Ongeacht de oorzaak wordt aangenomen dat sommige factoren vitiligo kunnen uitlokken bij personen die daarvoor aanleg hebben. Het gaat hier om ernstige emotionele stress, zonnebrand, ernstige ziekten, operaties, zwangerschappen, bevalling en traumata.

Bij vitiligo komt ook het prikkeleffect voor (Koebnerfenomeen). Verwondingen of operatielittekens blijven soms gedepigmenteerd.(zonder pigment)

Vitiligo kan ook door chemische stoffen veroorzaakt worden (bijvoorbeeld chinonen, anisolen, fenolen en bepaalde zwavelverbindingen). Verondersteld wordt dat bepaalde mensen al aanleg hebben om vitiligo te krijgen; in de industrie krijgen immers ook niet alle werknemers beroepsvitiligo

Spontaan herstel van het pigment in vitiligo-gebieden kan voorkomen. Vooral de aan zonlicht blootgestelde delen, maar is cosmetisch vaak niet acceptabel. Vitiligo kan op iedere leeftijd ontstaan, maar in de meeste gevallen worden de eerste vlekken al voor het 20e levensjaar geconstateerd. Ergens op het lichaam begint het pigmentverlies. In grootte en aantal kunnen de witte plekken stabiel blijven gedurende lange tijd, verergering in de loop der jaren komt echter frequent voor.

Diagnose door huidarts

Vitiligo moet onderscheiden worden van een aantal andere ziekten die ook gepaard gaan met pigmentverlies.bijvoorbeeld piebaldisme, naeuvus anemicus en het syndroom van Waardenburg. Daarnaast wordt vitiligo nog al eens verward met pityriasis versicolor.

De Huidpraktijk Heerenveen

Nadat de diagnose is gesteld,kan onze praktijk u aantal oplossingen bieden.Aan de feitelijke oorzaak doen we dus niets omdat dat niet kan. Wel kunnen we er voor zorgdragen dat de aandoening niet meer of minder opvalt, want. de eerste indruk die men van iemand krijgt, is in belangrijke mate afhankelijk van zijn of haar huid. Een gave huid is dikwijls het uitgangspunt voor een goede relatie zowel betreffende bij arbeidsverhoudingen als wel bij sociale en seksuele relaties. Ondanks het feit dat we niet moeten afgaan op het uiterlijk, blijft het uiterlijk belangrijk.

Mogelijkheden van de Huidpraktijk Heerenveen:

  • tijdelijke camouflage
  • permanente camouflage of dermatografie
  • huidverzorgingadvies, belangrijk om verbranding te voorkomen
  • kledingsadviezen (Op plaatsen van het lichaam die moeilijk te camoufleren is, maar toch aan felle zonbestraling onderhevig zijn, wordt geadviseerd kleding te dragen gemaakt van specifieke micro vezels. Deze kleding werkt zowel zonwerend, antitranspirerend en luchtdoorlatend. (verkrijgbaar bij de sportzaak)