Zwachteltherapie of bandageren

Zwachtelen is een vorm van therapie die toegepast wordt als een lichaamsdeel te veel vocht vast houdt en daarmee de huidfunctie doet blokkeren.
Zwachtelen is dan noodzakelijk omdat we hiermee het vocht terugdringen in de bloedbaan.

Door de zwachteltherapie wordt de drukverhoudingen in het weefsel positief beïnvloedt.
Het uittreden van vloeistoffen met de bestanddelen, afkomstig van de bloedcapillairen en lymfvaten, is van drukverschillen afhankelijk.
Het vocht gaat altijd van de plaats met een hogere druk naar de plaats met een lagere druk.

Zolang alles in takt is, heeft het bloed en lymfvatensysteem met het pompmechanisme van de spieren de mogelijkheden om er voor te zorgen dat de stroom altijd de goede richting opgaat. Namelijk vanuit de slagaders in het weefsel en vanuit het weefsel weer terug in de aders en lymfvaten.
Wanneer het bloed of lymfe systeem niet meer goed functioneert of tijdelijk buiten werking is gezet, zijn deze drukverhoudingen verstoord. Hierdoor blijft er veel vloeistof in het weefsel achter.

Met zwachteltherapie kan men het weefsel van buitenaf met druk ondersteunen en daarmee de terugstroom van vocht verhinderen. Het maakt het ook mogelijk om het vocht in de bloed en lymfvatensysteem te persen. Hoe meer vocht in been of arm aanwezig is, hoe meer druk nodig is om het vocht te doen verplaatsen naar een plaats waar minder druk is. Zo kan het opgenomen worden door de bloedbaan en lymfvaten.
Hierdoor vermindert de zwelling.

Is er na een aantal keren zwachtelen geen afname meer te behalen, dat wordt een therapeutische kous aangemeten.De kous kan beschouwd worden als de drukassistent van de huid en daarmee het resultaat behouden.