Oedeemtherapie

Doel:

Het  oedeem verminderen, op te heffen of te voorkomen.

Het  behandelen van oedeem is  een wezenlijk onderdeel van De Huidpraktijk Heerenveen . Alle vormen van oedeem kunnen we adequaat behandelen. Of dit nu aangeboren is of ontstaan is door een operatie, een ongeluk, sportletsels,hormonen, reuma , spataderen of wat je ook vaak bij bejaarden ziet, “dikke benen” ten gevolge van onvoldoende beweging.

Feit is dat  een niet toereikende afvoer van vocht door bloed of lymfvaten vocht zich opstapelt in de huid. Dit uit zich als een zichtbare zwelling of opgezet been of arm. Afhankelijk van de beschadiging kan er dan een lymfoedeem of complexe flebologische oedeem ontstaan.

Wat de oorzaak ook is, De Huidpraktijk Heerenveen heeft voor elke oedeempatiënt een specifiek nazorgpakket die gericht is op de individuele situatie om zo  het oedeem te doen verminderen, op te heffen of te voorkomen.

Deze nazorg, die De Huidpraktijk Heerenveen aanbiedt is divers.
Divers in die zin dat oedeem- problemen  zeer uiteenlopend kunnen zijn.Er is  geen standaard oplossing mogelijk voor wat betreft de behandeling en het aanmeten en leveren van kousen of andere medische hulpmiddelen.Voor iedere patiënt moet een aparte oplossing moet worden gezocht.
Alleen zo kan een adequate bloed en lymfafvoer worden gerealiseerd.

Het fijne is dat De Huidpraktijk Heerenveen alle nazorg levert onder 1 dak.
Zo kunnen alle behandelvormen bij ons worden toegepast zodat men niet steeds weer naar een andere hulpverlener moet.

Kijk onder het item nazorg oedeemtherapie wat wij voor u kunnen betekenen.

Tijdens de behandeling  wordt voorlichting gegeven en kan gericht op vragen in gegaan worden. Daardoor kunnen we handvatten aanreiken die een bijdrage leveren aan het gemotiveerd om gaan met het hebben van een oedeem.
Bijkomend voordeel is ook, dat door dit intensieve contact we snel in kunnen spelen op eventuele complicaties.
Omdat De huidpraktijk Heerenveen een goed contact heeft met de verwijzende artsen kan snel een beoordeling plaatsvinden, advies worden gegeven en / of eventueel gehandeld worden.
Als de behandelsessie is afgelopen krijgen de artsen een rapportage die het verloop van de behandeling weergeeft.

Weet u dat De huidpraktijk Heerenveen ook lid is van de Deutsche Gesellschaft Fur Lymphology. De wetenschappelijke informatiebron op het gebied van de nieuwste ontwikkelingen van alle vormen van oedeem Hierdoor nemen we regelmatig deel aan symposia waardoor onze kennis up-to -date wordt gehouden en waar u weer profijt van kan hebben.